Brankári
Ondrej
Čopjak
Obrancovia
Juraj
Hanečák
Dominik
Palčo
Dušan
Sčensný
Pavol
Trembáč
Rastislav
Galajda
Maroš
Fabis
Stanislav
Kovaľ
Lukáš
Pardus
Darius
Heban
Záložníci
Ján
Sčensný
Jozef
Lukčík
Nicolas
Leščinský
Marek
Tomeček
Jozef
Romaňák
Adrián
Martinek
Matej
Diňa
Jozef
Heban
Jozef
Zajac
Matúš
Sakáč
Útočníci
Juraj
Zolnerčik
Dávid
Sonoga
Tomáš
Sekelský
Dominik
Zolnerčík
Damián
Heban
Dávid
Lukčík
Patrik
Libák
Ján
Hajostek